" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

ஆவின் பாலகம் சார்பில் கூட்டுறவு ஒன்றியத்துக்கு ரூ.4½ லட்சம் வழங்கல்

Views - 37     Likes - 0     Liked