" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

குளச்சல் இனயம் வர்த்தக துறைமுகத்துக்கு எதிர்ப்பு: மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம்

Views - 37     Likes - 0     Liked