" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கன்னியாகுமரியில் காந்தி அஸ்தி கட்டத்தில் விழுந்த அபூர்வ சூரிய ஒளி ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் பார்த்தனர்

Views - 47     Likes - 0     Liked