" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஒரே ராக்கெட் மூலம் 82 செயற்கைகோள்கள் விண்ணில் செலுத்தப்படும் உலக சாதனை படைக்க இஸ்ரோ திட்டம்

Views - 51     Likes - 0     Liked