" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஆசாரிபள்ளம் ஆஸ்பத்திரியில் விசுவ இந்து பரிஷத்தை சேர்ந்தவர்கள் ரத்ததானம்

Views - 26     Likes - 0     Liked