" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குளச்சல் கடலில் மீனவர்கள் வலையில் ஏராளமான நவரை மீன்கள் சிக்கின

Views - 29     Likes - 0     Liked