" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

நுள்ளிவிளையில் டாஸ்மாக் கடை மூடல்; பொதுமக்கள் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம்

Views - 31     Likes - 0     Liked