" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

கடல் ஆமைகள் இனப்பெருக்க காலத்தில் 5 கடல் மைல் தொலைவுக்குள் என்ஜின் படகுகள் மீன்பிடிக்க தடை

Views - 41     Likes - 0     Liked