" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

குமரி மாவட்டத்தில் சாரல் மழை கொட்டாரத்தில் 31 மி.மீ. பதிவு

Views - 30     Likes - 0     Liked