" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

5 கடல் மைல் தொலைவுக்குள் மீன்பிடிக்க தடை: மீன் வளத்துறை-போலீஸ் அதிகாரிகள் கடலில் ரோந்து சென்று கண்காணிப்பு

Views - 49     Likes - 0     Liked