" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

வங்கிகளில் ரூ.500, ரூ.1,000 நோட்டுகளை மாற்ற வருபவர்களுக்கு விரலில், அழியாத மை வைக்கப்படும் ஒருவரே அடிக்கடி வருவதை தடுக்க மத்திய அரசு புதிய நடவடிக்கை

Views - 45     Likes - 0     Liked