" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

ஓய்வூதியர்கள் சங்கத்தினர் தர்ணா போராட்டம்

Views - 31     Likes - 0     Liked