" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

இனி கடவுளுக்கு டெபிட் கார்டு, கிரிடிட் கார்டு மூலம் காணிக்கை செலுத்தலாம்

Views - 43     Likes - 0     Liked