" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

ஜன்தன் வங்கி கணக்கில் ஆதார் எண் இணைக்கும் பணி: தக்கலை ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு

Views - 28     Likes - 0     Liked