" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

பாலப்பள்ளத்தில் பிரமாண்ட கிறிஸ்துமஸ் குடில் அமைக்கும் பணி தீவிரம்

Views - 69     Likes - 0     Liked