" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

வெளிநாட்டு தலைவர்கள் இரங்கல் ‘தமிழ் மக்களின் இதயம் கவர்ந்த தலைவர்’ என புகழாரம்

Views - 49     Likes - 0     Liked