" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

குமரி மாவட்டத்தில் சில வங்கிகளில் தொடரும் பணத்தட்டுப்பாடு ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக மூடிக்கிடக்கும் ஏ.டி.எம். மையங்கள்

Views - 31     Likes - 0     Liked