" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

வங்கிகளில் குறைவான பணம் வழங்கப்படுவதால் கிறிஸ்துமஸ் செலவுக்கு பணம் இல்லாமல் பொதுமக்கள் தவிப்பு

Views - 51     Likes - 0     Liked