" அழகென்பது மனதுதானே தவிர முகமல்ல...!"

குமரி மாவட்டத்தில் கிறிஸ்துமஸ் குடில்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரம் பிரமாண்டமான கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா உருவப்பொம்மைகளும் அமைப்பு

Views - 71     Likes - 0     Liked