" தேடலின் மதிப்பு கிடைக்கும்வரைக்கும் தான்..."

2 ஆண்டுகளில் அரசு சார்பில் நடந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் மூலம் 1000 பேருக்கு வேலை கிடைத்துள்ளது கலெக்டர் சஜ்ஜன்சிங் சவான் தகவல்

Views - 43     Likes - 0     Liked