" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

தமிழக அரசு வழங்கும் நலத்திட்டங்களை சிறுபான்மையினர் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் கலெக்டர் பேச்சு

Views - 40     Likes - 0     Liked