" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குமரி மாவட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு 36,156 பேர் புதிய வாக்காளர்களாக சேர்ப்பு

Views - 43     Likes - 0     Liked