" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பிளாஸ்டிக் கார்டு தேவையில்லை ஆதார் அட்டைக்கு கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை ஆதார் ஆணையம் தகவல்

Views - 42     Likes - 0     Liked