" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

தமிழக அரசின் ஆலோசகர் ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் திடீர் பதவி விலகல் அரசு வட்டாரத்தில் பரபரப்பு

Views - 32     Likes - 0     Liked