" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கியது: சீறிப்பாய்ந்தன காளைகள்

Views - 83     Likes - 0     Liked