" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

பரபரப்பான சூழ்நிலையில் தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்திய நாதன் முக்கிய ஆலோசனை

Views - 32     Likes - 0     Liked