" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

ஆஸ்பத்திரியில் பிரசவம் முடிந்த பின்னர் தாய்-குழந்தையை வீட்டுக்கு அழைத்து செல்ல இலவச ஊர்தி

Views - 63     Likes - 0     Liked