" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவானதால் குமரி மாவட்டத்தில் 2–வது நாளாக மழை

Views - 44     Likes - 0     Liked