" வலிகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் வாழ்க்கை அழகாகும்"

அபராதம் விதிக்கும் திட்டத்தை மறு பரிசீலனை செய்ய எஸ்.பி.ஐ வங்கி முடிவு?

Views - 37     Likes - 0     Liked