" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

புதிய 200 ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகம் செய்யும் திட்டத்தை தெளிவு செய்தது ஆர்பிஐ

Views - 61     Likes - 0     Liked