" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

பொற்றையடி ஷீரடி சாய்பாபா கோவில் வருஷாபிஷேக விழா

Views - 39     Likes - 0     Liked