" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

குமரியில் கொளுத்தும் வெயிலால் பொதுமக்கள் ‘கடும்’ அவதி

Views - 49     Likes - 0     Liked