" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

கட்சியிலும், ஆட்சியிலும் அதிகாரம் செலுத்துவதில் இருந்து டி.டி.வி.தினகரன் குடும்பத்தை ஒதுக்க முடிவு

Views - 48     Likes - 0     Liked