" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

பெட்ரோல், டீசல் வீட்டுக்கு வந்து வினியோகம் பெட்ரோலிய அமைச்சகம் முடிவு

Views - 33     Likes - 0     Liked