" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

அனந்தன்குளத்தை சுற்றுலாத்தலமாக மாற்றி படகு சவாரி விடப்படும் அமைச்சர் பேட்டி

Views - 38     Likes - 0     Liked