" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு மேலும் 10 ஆயிரம் வீடுகள்: பிரதமர் மோடி

Views - 48     Likes - 0     Liked