" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

சர்வதேச பொருளாதார வழித்தட திட்டம்; இந்தியாவின் எதிர்ப்பை சீனா நிராகரித்தது

Views - 29     Likes - 0     Liked