" எதையும் எதிர்கொள்வேன் என்ற மனநிலை மட்டுமே நம்பிக்கையை கொடுக்கும்...!"

உலகமெங்கும் 3 லட்சம் கணினிகளில் வைரஸ்:இணைய தாக்குதலில் வடகொரியாவுக்கு தொடர்பு இந்திய வல்லுனர் உறுதி செய்தார்

Views - 37     Likes - 0     Liked