" வாழ்க்கை சொர்கமாவதும் நரகமாவதும் நம் எண்ணங்களை பொறுத்தே"

பாதுகாப்பு வரி விதிக்கப்படுவதால் ரெயில் கட்டணம் உயர்கிறது

Views - 30     Likes - 0     Liked