" நீ வெற்றியடைவதை உன்னைத் தவிர, வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது"

ஜூலை 1-ந் தேதி முதல் அமல்படுத்த முடிவு சரக்கு, சேவை வரியில் இருந்து கல்வி, சுகாதாரத்துக்கு விலக்கு

Views - 54     Likes - 0     Liked